கடந்த திங்கள் திருவனந்தபுரத்தில்
அனைத்திந்தியத் தமிழ்ச்சங்கப்பேரவையின் செயற்குழுக் கூட்டம்
திருமுத்துச்செல்வன் தலைமையில்
புலவர் த.சுந்தரராசன், திரு முத்துராமன் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.
 தமிழ்நாட்டில் காப்பிக்காட்டு ஊரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தொல்காப்பியர் சிலைப்பகுதியல் சிலையரங்கம் அல்லது கோபுரம் எழுப்புவது குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டது.

[ படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]

String could not be parsed as XML