அன்புடையீர்!

நேற்று இலங்கையில்… இன்று இந்தியாவில்…

தொடர்வண்டித் துறை வேலை வாய்ப்புகளில்

தமிழர்கள் புறக்கணிப்பதைக் கண்டித்து

தொடரி வேலைவழங்கு கழகம்(ஆர் ஆர் பி) – தேர்வு மையம்

முற்றுகைப் போராட்டம்

தொடர்பான துண்டறிக்கை இணைத்துள்ளேன்.

 பார்க்க.. படிக்க.. பரப்புக…

ப.வேலுமணி
 
9710854760
rrb_agitation01