ஆவணி 01, 2050 – 18.08.2019 பிற்பகல் 2.30-3.30 பழமைபேசியின் அந்திப்பழமை – நூல் வெளியீடு