ஆனி 28-30, 2046 / சூலை 13 -15,2015  இரவு 7.00 8.30 சென்னை அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத் சங்கம்  புரசைத் திருநெறிக்கழகம்