மாசி 23 & 24, 2047 / மார்ச்சு 06 & 07, 2016 அருள்மிகு பெருவுடையார் ஆலயம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் மேம்பாட்டுக்கழகம்