என் கேள்விக்கென்ன பதில்:நடத்துநர்: இலதா இரகுநாதன்

கார்த்திகை 12, 2052 28.11.2021 ஞாயிறு மாலை 6.30குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் கூட்ட எண்  /   Zoom  Meeting ID:  619 157 9931 கடவுச் சொல் /  passcode:                                     kuvikam123  அல்லது இணைப்பு    https://bit.ly/3wgJCib   பங்கேற்க முன்பதிவு தேவையில்லை6.15 மணியிலிருந்து பதிவும் அணிசேர்ப்பும் தொடங்கும்நம்குழல் youtube இணைப்புhttps://bit.ly/3v2Lb38   

கவிஞர் வைத்தீசுவரனின்சொல்ல நினைத்தேன் – அளவளாவல்

ஐப்பசி 07, 2052 / 24.10.2021மாலை 6.30 குவிகம் இணைய வழி அளவளாவல் கவிஞர் வைத்தீசுவரனின்‘ சொல்ல நினைத்தேன் ‘புத்தகம் குறித்துஇந்திரன்மீ.விசுவநாதன்எச்சு.என்.அரிகரன் நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      நிகழ்வில் இணைய  கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID:  619 157 9931கடவுச் சொல் /  Passcode:  kuvikam123    பயன்படுத்தலாம் அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09 இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.  

போகிறபோக்கில், குவிகம்

புரட்டாசி 24, 2052 / 10.10.2021 மாலை 6.30  குவிகம் அளவளாவல் போகிறபோக்கில் கூட்ட எண்  /   Zoom  Meeting ID:  619 157 9931 கடவுச் சொல் /  passcode:                                      kuvikam123      

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்: 07/03/2021

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      நிகழ்வில் இணைய கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931 நுழைவுக்குறி / Passcode: kuvikam123  பயன்படுத்தலாம். அல்லது   https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.

1 2 4