சிறு பத்திரிகைகளின் தேவை – அன்றும் இன்றும்: சிறப்புரை

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் சிறு பத்திரிகைகளின் தேவை – அன்றும் இன்றும்  சிறப்புரை: திரு அழகிய சிங்கர் நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய:  கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931 கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123   பயன்படுத்தலாம் அல்லது இணைப்பு: https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

விருட்சம் இலக்கியச் சந்திப்பு – 32

விருட்சம் இலக்கியச் சந்திப்பு – 32 மார்கழி 01,2048  சனி  திசம்பர் 16,2017 மாலை 6.00 தஞ்சை பிரகாசும் நானும் சிறப்புரை: தஞ்சாவூர் கவிராயர்