ஆவணி 24, 2049  ஞாயிறு  09.09.2018 காலை  11.00 முதல் 1.00 வரை குவிகம் இல்லம் ஏ6, மூன்றாம் தளம். வெண்பூங்கா அடுக்ககம், 24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர், சென்னை 600 017 அளவளாவல்: இதழாளர் இராணி மைந்தன் தொடர்பிற்கு : 9791069435 ; 8939604745 இல்லம் அடைய