கார்த்திகை 05, 2052 / 21.11.2021 ஞாயிறு மாலை 6.30 எழுத்தாளர் சதுர்புசன் நேர்காணல் இந்திரநீலன் சுரேசு குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய கூட்ட எண்  /   Zoom  Meeting ID:  619 157 9931 கடவுச் சொல் /  passcode:    kuvikam123     அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09