ஆடி 24, 2046 / ஆக.09, 2015  தமிழீழ விடுதலைக்கான மாணவர்-இளைஞர் கூட்டியக்கம்