மாசி 15, 2047 / பிப்.27, 2016  பிற்பகல் 3.00 இளைஞர்களின் எழுச்சித் தமிழகம்