முனைவர் திருமதி இராசேசுவரி தமிழ் மொழிபெயர்ப்பியல் ஆய்விருக்கை தை 06, 2054 / 20.01.2023 வெள்ளி மாலை மதுரை  நேரம் 4.30 நிகழ்வெண் 1 தலைப்பு:  மொழிபெயர்ப்பு அனுபவங்கள் ஆளுமையர்:  மொழி பெயர்ப்பாளர் எழுத்தாளர் சுப்பிரபாரதி மணியன் இணைப்பு : Join Zoom Meetinghttps://us05web.zoom.us/j/7863805032?pwd=VldGSXc2QmJNTG4rSXFPdEMxN2NSZz09அடையாள எண் : Meeting ID: 786 380 5032கடவுச்சொல் : Passcode: yTFm9q