சுரேசு தேவனின் கவிதைகள் புத்தக வெளியீட்டு விழா மார்கழி 04, 2046 / திசம்பர் 20, 2015