இலக்கிய இலக்கணத் தொடர்கருத்தரங்கம் 84 : இலக்கியவளர்ச்சிக் கழகம், திருவாரூர்

  மாசி 06, 2048 / புதன் / பிப்பிரவரி 18, 2017 இலக்கிய இலக்கணத் தொடர்கருத்தரங்கம் 84 இலக்கியவளர்ச்சிக் கழகம், திருவாரூர்   [பெரிய அளவில் காண, அழைப்பிதழை அழுத்துக.] புலவர் எண்கண் மணி

இலக்கிய வளர்ச்சிக் கழகம், திருவாரூர் : தொடர் 79

வ.உ.சிதம்பரனார், மறைமலையடிகள், சி.இலக்குவனார் புகழ் போற்றும் விழா: புரட்டாசி 04, 2047 / செட்டம்பர் 20, 2016 மாலை 6.00 – இரவு 9.00 இலக்கிய-இலக்கணத் தொடர் கருத்தரங்கம் ஆடற்கலையரங்கம் பேச்சுக்கலைப் பயிற்சி யரங்கம் பரிசுவழங்கிப் பாராட்டரங்கம் எண்கண்மணி

இலக்கிய-இலக்கணத் தொடர் கருத்தரங்கம் 74, திருவாரூர்

சித்திரை 07, 2047 / ஏப்பிரல் 20,2016 மாலை 6.30 தலைமை : இல.சொ.சத்தியமூர்த்தி தலைமைக்குற்றவியல் நடுவர், திருவாரூர் இலக்கிய உரை இசையரங்கம் மாணவரரங்கம் எண்கண் சா.மணி இலக்கிய வளர்ச்சிக்கழகம்