திருச்சி சிறப்பு முகாமில் 26 ஈழத்தமிழர் தம்மை விடுதலை செய்யக்கோரி காலவரையற்ற உண்ணாநிலைப் போராட்டம் புரட்டாசி 29, 2045 – 15.11.2014 காலை 10மணிக்குத் தொடங்கியது. ஈழ ஆதரவாளர்களின் ஆதரவை விரும்புகின்றோம்