புரட்டாசி  20, 2046 / அக்.07, 2015 மாலை 3.00  சென்னை ஆட்சியகம் அருகில்   தமிழக மக்கள் முன்னணி