கோவை ஞானி – எசு.என்.நாகராசன் நினைவு இணையக் கருத்தரங்கு

கோவை ஞானி – எசு.என்.நாகராசன் நினைவு இணையக் கருத்தரங்கு ஆடி 07, 2053 சனி 23.07.2022 மாலை 6.00-7.30  – இரவு 7.30-9.00 ஈரமர்வுகள் கூட்ட எண்: 864 136 8094    புகு எண்: 12345 கோவை ஞானி வாழ்வும் பணியும் மாலை 6.00 – இரவு 7.30 தொடக்க உரை: முத்துக்குமார் கருத்துரை: சுப்பிரபாரதி மணியன் பஞ்சாங்கம் சோதி மீனா சவகர் எசு.என்.நாகராசன் வாழ்வும் பணியும் இரவு 7.30-9.00 தொடக்க உரை: கண.குறிஞ்சி கருத்துரை: தோழர் தியாகு யமுனா இராசேந்திரன் பொதிய…