ஆவணி 06, 2052 / ஞாயிறு / 22.08.2021 மாலை 6.30 குவிகம் பதிப்பகப் புத்தகங்கள் அறிமுகம் விடியல்கள்   – எல்லாம் தெரிந்தவள் –   கனவுச் சங்கிலி –  பாதை தேடும் மேகங்கள் இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணையகூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931கடவுச் சொல் / Passcode: kuvikam123   பயன்படுத்தலாம் அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09 இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்