புரட்டாசி 09, 2046 / செப். 26, 2015 பிற்பகல் 3.00 சென்னை 600 028