மாசி 25, 2048 / வியாழன் / மார்ச்சு 09, 2017 மாலை 6.30 மயிலாப்பூர், சென்னை 600 004   இலக்கிய முற்றத்தின் அறிவோம் அறிவை! இறையன்பு இலக்கியங்களோடு இனிய சந்திப்பு   முனைவர் கோ.பெரியண்ணன் எழுத்தாளர் இரமணன் முனைவர் உலகநாயகி பழனி   உறவுச்சுரங்கம் பாரதிய வித்தியாபவன் கிருட்டிணா இனிப்பகம்