ஐக்கிய நாடுகள் அவை நடத்திய போட்டியில் மாணிக்கவாசகம் நடுநிலைப் பள்ளி மாணவி வெற்றி  தேவகோட்டை :   மாநில அளவில்  ஐக்கிய நாடுகள் அவை சென்னை அக்கினி கல்வி நிறுவனம் இணைந்த  மாநில அளவில் ஆற்றல் சேமிப்புப்போட்டி  நடத்தின.  இப்போட்டியில் தேவகோட்டை  பெருந்தலைவர் மாணிக்கவாசகம் அரசுஉதவிபெறும் நடுநிலைப் பள்ளி  பங்கேற்றது.  இப்பள்ளி மாணவி காவியா மாநில  அளவிலான இரண்டாம் பரிசினை வென்றார்.                                                         ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் இந்தியாவிற்கான தேசியத் தகவல் அலுவலர் இராசீவு சந்திரன், அக்கினி கல்வி நிறுவனங்களின் செயல்  இயக்குநர் அக்கினீசுவர்…