மாசி 14, 2053 சனி 26.02.2022 மாலை 6.30  குவிகம் இலக்கிய வாசல் நேரடிக் கூட்டம் கடந்து வாத பாதை: திரு கணேசு பாலா நிகழ்விடம்: சீனிவாச காந்தி நிலையம் அம்புசம்மாள் தெரு ஆழ்வார்பேட்டை சென்னை : 600018 தொடர்பிற்கு 97910 69435