கோ.நம்மாழ்வார் 78 ஆவது பிறந்தநாள் விழா கடவூர், கருவூர் மாவட்டம் பங்குனி 24, 2047 / 06.04.2016 காலை 9.00 மணி முதல்