ஆனி 31, 2050 – செவ்வாய் – 16.07.2019 மாலை 6.00பாரதீய வித்தியா பவன், மயிலாப்பூர், சென்னை 600 004 கலைஞர் கருணாநிதி பொற்கிழி விருது விழா 2019 தென்னிந்தியப் புத்தக விற்பனையாளர்கள் – பதிப்பாளர் சங்கம்