ஆனி 30, 2049  /  சனி / 14.07.2018 மாலை 6.00   திருவாவடுதுறை இராசரத்தினம் அரங்கம் அடையாறு, சென்னை 600 020 15 ஆம்  ஆண்டு விழா 20 நூல்கள் வெளியீட்டு விழா   அரங்கம் அடைய