கவியரசு கண்ணதாசன் நற்பணி மன்றம் புரட்டாசி 11, 2045 / செப். 27, 2014