குவிகம் அளவளாவல் – திரைப்பாடல்களில் . . . .

மார்கழி 04, 2052 / ஞாயிறு 19.12.2021 மாலை 6.30                          குவிகம் அளவளாவல்  “திரைப்பாடல்களில் வைர ஊசி வரிகள்”                                    கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID:  619 157 9931 கடவுச் சொல் /  Passcode:  kuvikam123     பயன்படுத்தலாம் அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09 இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.  

என் வாழ்வில் குறள் – அளவளாவல்

புரட்டாசி 17, 2052 / ஞாயிறு /  3.10.2021 மாலை 6.30 குவிகம் அளவளாவல் என் வாழ்வில் குறள் கூட்ட எண்  /   Zoom  Meeting ID: 619 157 9931 கடவுச் சொல் /  passcode kuvikam123     ஒருங்கிணைப்பு – துரை. தனபாலன்

அமெரிக்காவில் தவழும் தென்றல் – மதுரபாரதி

ஆவணி 20,2052 ஞாயிறு  05.09.2021 மாலை 6.30 குவிகம் இணைய அளவளாவல் மதுரபாரதி சிறப்புரை: அமெரிக்காவில் தவழும் தென்றல் இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணையZoom  Meeting ID: 619 157 9931Passcode: kuvikam123   பயன்படுத்தலாம் அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09 இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம் .  

சிறு பத்திரிகைகளின் தேவை – அன்றும் இன்றும்: சிறப்புரை

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் சிறு பத்திரிகைகளின் தேவை – அன்றும் இன்றும்  சிறப்புரை: திரு அழகிய சிங்கர் நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய:  கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931 கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123   பயன்படுத்தலாம் அல்லது இணைப்பு: https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09