இலக்கியச் சிந்தனை நிகழ்வு 584 + குவிகம் இலக்கிய வாசல் நிகழ்வு 46

தை 12, 2050 / சனி / சனவரி 26, 2019 மாலை 6.00 குலசேகர ஆழ்வார் பாசுரங்கள் – சிறப்புரை: திரு நாராயணன் கிடம்பி நூல் வெளியீடு

இலக்கியச் சிந்தனை நிகழ்வு    583 + குவிகம் இலக்கிய வாசல் நிகழ்வு 45

மார்கழி 14, 2049 / சனி 29.12.2018 மாலை 6.00 இலக்கியச் சிந்தனை நிகழ்வு    583  குவிகம் இலக்கிய வாசல் நிகழ்வு 45 2018 தீபாவளி மலர்கள் சிறப்புரை:  ச.கண்ணன் அரங்கம் அடைய  

இலக்கியச் சிந்தனை நிகழ்வு 579  &  குவிகம் இலக்கிய வாசல் நிகழ்வு 41

புரட்டாசி 13, 2049 சனி 29.09.2018 மாலை 6.00 சீனிவாச காந்தி நிலையம் அம்புசம்மாள் தெரு ஆழ்வார்பேட்டை சென்னை 600018   இலக்கியச் சிந்தனை நிகழ்வு 579 ‘பெரியாரும் தேசியமும்’ சிறப்புரை: – திரு பால சீனிவாசன்   …….தொடர்ந்து குவிகம் இலக்கிய வாசல் நிகழ்வு 41  சிற்றிதழின்(ல்)  தளம் சிறப்புரை திரு பா.இரவி அரங்கம் அடைய