ஆனி 30, 2049  /  சனி / 14.07.2018 மாலை 6.00 தே.ப.ச. / இக்சா மையம், சென்னை சஃகானா வழங்கும் கவிதை நூல் வெளியீடு   அரங்கம் அடைய