இசைக்கடல் பண்பாட்டு அறக்கட்டளையின் இசைவிழா

மார்கழி 09 முதல் மார்கழி 13 வரை, 2046 திசம்பர் 25 முதல் திசம்பர் 29 வரை, 2015 மேற்குமாம்பலம், சென்னை -திருபுவனம் ஆத்மநாதன்