நிகழ்வு 1 மாலை 6.30-6.45  : குறும்புதினப் போட்டிமுடிவுகள் நிகழ்வு 2 மாலை 6.45-7.45 : சங்க இலக்கியத்தில் நகைச்சுவை : பேரா.கண.சிற்சபேசன் 6.15 மணி முதல் நிகழ்வில் இணைய இயலும்நுழைவு எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931 – கடவுச் சொல்  / passcode kuvikam123 அல்லது இணைப்பு    https://bit.ly/34L3qlzநம் வலை  youtube இணைப்பு  https://bit.ly/3sFFJTQ