தமிழ்ப்பல்கலைக் கழகம், தஞ்சாவூர் வணக்கம் மலேசியா சப்பான் தமிழ்ச் சங்கம் (இணைய வழி) பன்னாட்டுத் தமிழ்ப் பேச்சுப் போட்டி காணொளி அனுப்ப இறுதி நாள் : 28-12-2022 (புதன்) அனைவருக்கும் வணக்கம்! இணைய வழியாக நடைபெறும் மாபெரும் பன்னாட்டுத் தமிழ்ப் பேச்சுப் போட்டியில் பங்கெடுக்க விரும்புகிறீர்களா? இதோ ஓர் அரிய வாய்ப்பு! ‘ வணக்கம் மலேசியா ‘ நடத்தும் இந்த உலகளாவிய முழக்கத்தில்  சப்பான் தமிழ்ச் சங்கமும்  ஒரு குரலாய்ப் பங்கெடுப்பதில் பேருவகை கொள்கின்றது!  மாணவர் முழக்கம் – 10 வயது முதல் 13…