ஆவணி 26, 2050 வியாழக்கிழமை 12.9.2019 மாலை 6.30 மணி பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டம் – 2372ஆம் நிகழ்வு இடம்: அன்னை மணியம்மையார் அரங்கம், பெரியார் திடல், வேப்பேரி, சென்னைசொற்பொழிவாளர்: வழக்குரைஞர் க.அன்பழகன் பொருள்: “சம்மு – காசுமீர் – இலடாக்கு வரலாறு – சிக்கல்கள் – உண்மை நிலை”