வைகாசி 23, 2046 / சூன் 06, 2015  தமிழ்நாடு முற்போக்கு கலை இலக்கிய மேடை மதுரை