சி.பிரவின் எழுதிய ‘செத்த மச்சம்’ சிறுகதைத் தொகுப்பு வெளியீடு ஐப்பசி 01, 2045 / அக்.18, 2015 மாலை 4.00 இராணித்தோட்டம், நாகர்கோயில்  சி.பிரவின் 9632055822 pravin.hcl@gmail.com