விசய் தொலைக்காட்சியே! மாவீரர்நாளில்  நடத்த உள் ள தீபாவளிக்  கொண்டாட்டத்தை நிறுத்துக!                                                                                தலமை அலுவலகம் திருமுருகன் குடில் திருச்சிராப்பள்ளி  10 பெறுநர் : மேலாண்மை இயக்குநர் விசய் தொலைக்காட்சி 15. செகநாதன் சாலை நுங்கம்பாக்கம், சென்னை-34 தொடர்புக்கு : 044 2822 4722 பொருள் : சிங்கப்பூரில்…