திருவள்ளுவர் வாழ்வியல் மன்றத்தின் வாழ்வியல் பயிற்சி தொடர்பொழிவு ஆனி – மார்கழி, 2045   25 தலைப்புகளில் துறைசார் அறிஞர்களின் சொற்பொழிவு, கலந்துரையாடல் இணைந்த கருத்தரங்காக ஒவ்வொரு ஞாயிறும் நடைபெறும். 15 அகவைக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் பங்கேற்கலாம். பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளை அனுப்பி வைத்துத் துணை நில்லுங்கள். தொடக்க விழா: ஆனி 22, 2045 – 06.07.2014 ஞாயிறு பிற்பகல் 3 மணி முதல் 5:30 மணி வரை. தொடர்பொழிவு: நாட்கள் : 13.07.2014 முதல் 28.12.2014 வரை அனைத்து ஞாயிற்றுக் கிழமைகளும்.. நேரம்…