ஆடி 30, 2046 / ஆக. 15, 2015 காலை 10.00  ஞானலயா ஆய்வு நூலகம் பவள விருந்து தமிழ்த்தென்றல் திருவிக அரங்கு திறப்பு ஞானலயா கிருட்டிணமூர்த்தி – தோரதி பவள விழா மலர் வெளியீடு