ஆவணி 01, 2016 / ஆக.18, 2015 மாலை 6.30- 9.00 பெரியார் திடல், சென்னை