புரட்டாசி 21, 2053 /8.10.2022 சனி மாலை 4.00 வள்ளுவர் கோட்டம் அருகில், நுங்கம் பாக்கம், சென்னை