ஆனி 29, 2046 /  சூலை 012, 2015 காலை 9.30  தண்டையார்பேட்டை, சென்னை அரங்கத்தலைவர் – முனைவர் மறைமலை இலக்குவனார்