தோழர் தமிழரசனின் 27 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் ஆவணி 22, 2045 / செப். 7, 2014