மாசி 16, 2047 / பிப்.28, 2016 காலை 7.00 பயிற்சி : அசித்தர்