தை 01, 2051 புதன் கிழமை பிற்பகல் 3.00 மணி15.01.2020ஒய்.எம்.சி.ஏ.கண்காட்சி அரங்கம்