தமிழ் மேம்பாட்டு விருது வழங்கு விழா, கரூர்

ஆடி 05, 2050 – 21.07.2019ஞாயிறு மாலை 5.00 கொங்கு திருமண மண்டபம், கோவை சாலை, கரூர் முனைவர் வா.செ.குழந்தைசாமி கல்வி-ஆய்வு அறக்கட்டளை தமிழ் மேம்பாட்டு விருது வழங்கு விழா பாராட்டுவிழா  ப.தங்கராசு, தலைவர் பேசி : 99524 22179

வா.செ.குழந்தைசாமி நினைவேந்தலும் தமிழ் மேம்பாட்டு விருது அளிப்பும்

ஞாயிற்றுக்கிழமை 10.12.2017 காலை 10.00 விவேகானந்தர் அரங்கம், அண்ணா பல்கலைக்கழகம் முனைவர் வா.செ.குழந்தைசாமி முதலாமாண்டு நினைவும் குலோத்துங்கன் தமிழ் மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை விருது அளிப்பும்