புரட்டாசி 28, 2049 ஞாயிறு 14.10.2018 மாலை 4.00 குவிகம் இல்லம் ஏ6, மூன்றாம் தளம். வெண்பூங்கா அடுக்ககம், 24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர், சென்னை 600 017 அளவளாவல் : திரு நாகராசன் + திருவாட்டி கிருசாங்கினி இல்லம் அடைய