மாசி 19, 2050  ஞாயிற்றுக்கிழமை 3.3.2019  மாலை 4.00 குவிகம் இல்லம் ஏ6, மூன்றாம் தளம்,வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,    24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர், சென்னை 600 017 அளவளாவல் – திரு சி.எசு.நடராசன், தேசியச் சொற்கள்(National Words ) நூலாசிரியர்