வைகாசி 31, 2048 / சூன் 14, 2017 மாலை 4.00 முனைவர் இராம.இலக்குவன் திருவள்ளுவர் மன்றம்