புரட்டாசி 17, 2052 / ஞாயிறு /  3.10.2021 மாலை 6.30 குவிகம் அளவளாவல் என் வாழ்வில் குறள் கூட்ட எண்  /   Zoom  Meeting ID: 619 157 9931 கடவுச் சொல் /  passcode kuvikam123     ஒருங்கிணைப்பு – துரை. தனபாலன்