தேசிய விண்வெளித் தொலையுணர்வு மையத்தில் தொழில்பயிலுநர் பயிற்சி   ஐதராபாத்தில் செயல்பட்டு வரும் விண்வெளித் தொலையுணர்வு மையத்தில் அளிக்கப்படவுள்ள தொழில்பயிலுநர் (apprentice) பயிற்சிக்குப் பொறியியல் துறையில் பட்டயம், பட்டம் பெற்றவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நிறுவனம்: தேசிய விண்வெளித் தொலையுணர்வு மையம் (National Remote Sensing Centre) இடம்: ஐதராபாத்து பணி: ஓர் ஆண்டு பயிலுநர் பயிற்சி காலியிடங்கள்: 42 தகுதி: பொறியியல் துறையில், தொடர்புடைய பிரிவில் 65 விழுக்காட்டு (percentage) மதிப்பெண்களுடன் பட்டயம் (Diploma) அல்லது இளநிலைப் பொறியியல் (B.E), இளநிலைத் தொழில்நுட்பப் (B.Tech)…